De toekomst van autodelen

autodelen

Autodelen zit duidelijk in de lift, maar voor een doorbraak is meer kritische massa nodig.

Deelauto’s worden vooral gebruikt door jonge mensen in steden. Een grotere groep is bereid een deelauto te gebruiken als men weet hoe dit precies werkt en er voldoende auto’s beschikbaar zijn. We hebben een groot onderzoek gedaan naar de feiten en fabels over autodelen. Dit heeft geleid tot een Trendrapport over autodelen. Daarvoor spraken we onder meer met een aantal trendwatchers in de automotivesector. Autodelen is vooral populair in stedelijke gebieden en dan vooralsnog vooral bij jongere generaties chauffeurs. Onbekend maakt onbemind.Een aantal wereldwijde trends, waaronder verstedelijking, digitalisering (IOT) en de zelfrijdende auto, leidt ertoe dat de auto een andere rol gaat spelen in mobiliteit. Dit is ook van invloed op de ontwikkeling van autodeelconcepten. Autodelen wordt aantrekkelijker als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

 

Auto gaat een andere rol spelen in mobiliteit

Uit het tweede Trend Rapport blijkt dat multimodale vervoersoplossingen de overhand zullen krijgen. Daarbij speelt het wegvervoer, waaronder deelauto’s, vooral een rol in het voor- en natransport (naar en vanaf een OV-knooppunt).

“Mobiliteit zal in de toekomst draaien om het aan elkaar verbinden en op elkaar afstemmen van een palet aan vervoersmodaliteiten op basis van real time data-uitwisseling”, aldus de expert op het gebied van smart cities, John Baekelmans, CTO Cisco. “Waar de experts echter over van mening verschillen is of dit tot meer of minder auto’s gaat leiden.

  Autodelen en gemak

Als online reserveren eenvoudig is en je realtime 24/7 inzicht hebt in de beschikbaarheid. Een ruime keus in verschillende soorten auto’s en de mogelijkheid om deelauto’s voor langere tijd te kunnen gebruiken. En, last but not least, de mogelijkheid om de deelauto niet altijd terug te hoeven brengen naar de plek waar je deze ophaalde.

  Autodelen is nog onbekend

Betere voorlichting over de mogelijkheden die autodelen biedt is nodig om het aantal gebruikers te laten toenemen. De meeste autodeelconcepten hebben onvoldoende budget voor grote publiekscampagnes en de overheid ziet het niet als haar verantwoordelijkheid om auto­delen te promoten. 

  $Afbeelding_alt_text3.getData()

Zodra er sprake is van een bepaalde kritische massa (het tipping point), kunnen steeds meer autodelers gebruik maken van steeds meer deelauto’s. Hierdoor stijgt de beschikbaarheid, daalt de prijs en daarmee de drempel tot gebruik. Dit trekt weer nieuwe autodelers aan, enzovoorts. Daar­mee is tevens de achilleshiel van autodelen gedefinieerd: schaal. Alleen door schaalvergroting kan autodelen echt het verschil gaan maken.

Liever geen langdurig leasecontract?

ShortLease flexibel voor ondernemers

Je wilt geen langdurig contract, maar wel betrouwbaar vervoer in de vorm van een auto of iets anders? In deze handige e-paper lees je over de verschillende mogelijkheden die je hebt.

  • Praktische informatie voor alle ondernemers
  • Alle flexibele mobiliteitskeuzes op een rij
  • De voor- en nadelen helder beschreven

Download e-paper

Meer weten?

Welke wereldwijde trends leiden ertoe dat de auto een andere rol gaat spelen in mobiliteit? Wat is de invloed op de ontwikkeling van autodeelconcepten? De experts verschillen van mening of het straks drukker of minder druk wordt op de weg. Dat en meer kunt u lezen in het tweede Trendrapport over Autodelen van LeasePlan. 

Het enige dat u hoeft te doen is uw e-mail adres achter te laten. Dit Trendrapport is onderdeel van een tweedelige serie. Naast het tweede rapport ontvangt u automatisch ook het eerste rapport.

  • Hoe groot is autodelen nu echt?
  • Toekomstige mobiliteit.
  • Transformatie klassieke auto lease contracten.

Download het Trendrapport
 

Verstuur