Bemiddeling in verzekeringen

LeasePlan Nederland NV heeft op grond van de Wet Financieel Toezicht een vergunning voor het bemiddelen in verzekeringen. Bemiddeling vindt plaats op grond van objectieve analyses van onder meer het schadeverleden, de gewenste dekking en de verzekeringsvoorwaarden.

EuroInsurances ltd

Een van de aanbieders waarvoor wordt bemiddeld is EuroInsurances ltd, een in Ierland gevestigde verzekeraar met een vergunning voor het aanbieden van verzekeringen in Nederland. EuroInsurances maakt deel uit van de LeasePlan Groep.

AFM

LeasePlan Nederland NV is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12015850 ingeschreven als bemiddelaar in schadeverzekeringen.

Beloningsbeleid

De personen die voor LeasePlan bemiddelen in schadeverzekeringen zijn in dienst van LeasePlan. Voor de betreffende personen is geen (variabele) beloning gekoppeld aan de dienstverlening als bemiddelaar.

Klachten

LeasePlan streeft ernaar eventuele klachten naar tevredenheid af te handelen. Bent u desondanks ontevreden? Dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke geschillencommissie zoals het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De commissie neemt een klacht alleen in behandeling als deze klacht al aan ons is voorgelegd.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900 355 22 48 (€ 0,10 per minuut)
E-mail: consumenten@kifid.nl
Website: www.kifid.nl