Bedrijfswagens leasen

Een op maat ingerichte bus die het altijd doet. Voor u is het pure noodzaak, het is immers uw werkplek. Uw bedrijfswagen is ook uw visitekaartje, goed verzorgd uiterlijk met uw bedrijfslogo en contactgegevens. LeasePlan regelt dat allemaal perfect voor u. Dit geldt ook voor vervangend vervoer bij pech of schade.

Gemak is (turn)key
Zelf de uitgangspunten bepalen voor uw bedrijfswagens qua merk, inbouw, opbouw en bijvoorbeeld telematica. Met deze gegevens gaat LeasePlan aan de slag. Wij zorgen voor de afstemming met leveranciers en de levering, zodat u direct aan het werk kunt met uw nieuwe bus. Sleutel in het contact en rijden maar! Meer over turnkey aflevering leest u hier.

Een bedrijfswagen leasen is ook financieel goed voor de zaak; zo houdt u geld over voor andere investeringen. En zolang u privé minder dan 500 km per jaar rijdt met uw bedrijfswagen, heeft u ook geen bijtelling. Bent u benieuwd welke bedrijfswagens u bij ons kunt leasen? Oriënteer u dan online of neem contact met ons op voor advies.

 

Zoek direct de bus die bij u past

Populaire bestelbussen

De juiste voor elke klus

Fiat Doblò Cargo

vanaf € 244


Fiat Doblò Cargo

Nu deze Fiat samenstellen

Renault Trafic

vanaf € 337


Renault Trafic

Nu deze Renault samenstellen

Peugeot Boxer

vanaf € 413


Peugeot Boxer

Nu deze Peugeot samenstellen

Een bestelbus voor een korte tijd

Shorlease actie bestelbussen

Bijvoorbeeld voor die ene opdracht of voor een nieuwe medewerker? Kies dan voor Shortlease van LeasePlan. Hiermee heeft u direct de beschikking over een zeer complete bestelbus. U of uw medewerkers kunnen dus snel op pad.

Door de korte looptijd, vanaf 6 maanden, blijft u flexibel. Handig als u nog niet precies weet waar en wanneer uw volgende klus is.

 • Aantal kilometers vrij per maand o.b.v. gekozen kilometerbundel
 • Inclusief schade verzekering inzittende (SVI)
 • Gratis haal- en brengservice bij onderhoud/reparatie
Bekijk deze actie

Bedrijfswagens voor ZZP’er, MKB en multinational

LeasePlan heeft veel ervaring met bedrijfswagens. We helpen de zelfstandig ondernemer, het MKB en multinationals om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Onze specialisten kunnen u helpen de bedrijfswagen te vinden die het beste past bij uw bedrijf of werkzaamheden. De laadruimte, het laadvermogen, de benodigde trekkracht voor een aanhanger, comfort en gemak: alles nemen we mee. Vervolgens bepalen we de inrichting. Een gedegen houten inrichting of lichtgewicht aluminium rekken? Alles is mogelijk. En we verzorgen ook uw bedrijfslogo op de bus. Wel zo makkelijk!

Flexibel en altijd mobiel

Als uw bedrijf snel groeit of uw werk seizoengevoelig is, wilt u geen langlopende leasecontracten. Wij begrijpen dat en bieden daarom flexibele leasevormen. Zonder verrassingen bij tussentijdse aanpassing. 

LeasePlan zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering maximaal door kan gaan. We plannen reparaties en onderhoud zo veel mogelijk op één moment, indien gewenst in de avond of het weekend. Of we regelen vervangend vervoer. 

Telematica

Een rittenregistratiesysteem helpt bij het registreren en verantwoorden van de ritten. Heeft het systeem ook een Track & Trace-functionaliteit, dan weet u waar de bedrijfswagens zijn. Sommige systemen registreren ook het rijgedrag.

 

Bedrijfswagens leasen

Hoe kiest u de juiste bestelbus?

bestelbus leasen voor uw bedrijf

Een bestelbus uitzoeken is één ding. Maar hoe zorgt u ervoor dat u de beste inrichting krijgt? En wat zijn verder zaken waar u op kunt letten bij het uitzoeken van de juiste bedrijfswagen? In deze handige e-paper weet u snel alles over het uitzoeken van de juiste bus voor uw bedrijf. 

 • Alles waar u op kunt letten
 • Hoe zorgt u voor de juiste inrichting?
 • Hoe bespaart u op de kosten?

Download e-paper

Veel gestelde vragen over een bestelauto

Wat is een bestelauto?

Een bestelauto is voor fiscale doeleinden een auto die voldoet aan de fiscale inrichtingseisen voor bestelauto’s. Deze fiscale eisen kunt u raadplegen via de website van de Belastingdienst.

Wat zijn de bijtellingspercentages voor bestelauto’s?

Als het gaat om de bijtelling voor het ter beschikking hebben van bestelauto’s voor privégebruik, gelden dezelfde regels als voor personenauto’s. Desondanks is een aantal specifieke uitzonderingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestelauto’s die door aard en inrichting toch

niet - of minder - geschikt zijn voor privégebruik of dat door de aard van de werkzaamheden een vereenvoudigde rittenadministratie mag worden gebruikt.

Wanneer mag een vereenvoudigde rittenadministratie voor bestelauto’s gebruikt worden?

Als u door de aard van uw werkzaamheden (vaak) veel ritten op een dag heeft, kan het bijhouden van een rittenregistratie een grote (administratieve/financiële) last zijn voor u en ook uw werkgever omdat de zakelijke ritten tijdens werktijd moeten worden bijgehouden. In dat geval kan om praktische redenen het bewijs met een vereenvoudigde rittenregistratie worden geleverd. Hierbij geldt als voorwaarde dat u met uw werkgever schriftelijk heeft afgesproken dat:

 • u een vereenvoudigde rittenadministratie heeft;
 • privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan;
 • uw werkgever in de administratie informatie heeft over de zakelijke bestemmingen;

Een voorbeeldafspraak kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst. In de toelichting bij de voorbeeldafspraak staat hoe de vereenvoudigde rittenregistratie eruitziet.

Wanneer vindt geen bijtelling plaats voor bestelauto’s?

In een aantal situaties hoeft u geen rittenadministratie te overleggen, omdat u op andere wijze kunt aantonen dat de bestelauto niet voor privédoeleinden wordt gebruikt. Dat zijn de volgende situaties:

 • Bij een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto;
 • Bestelauto’s die nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor vervoer van goederen;
 • Gebruik van de bestelauto na werktijd is niet mogelijk;
 • Er geldt een verbod op privégebruik;
 • Er is een collectieve afspraak over privégebruik auto met de Belastingdienst;
 • Er is sprake van doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto’s;

Wanneer kan ik een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto gebruiken?

Heeft u een bestelauto van de zaak die u uitsluitend zakelijk (dus: 0 kilometer privé) gebruikt? Dan kan uw werkgever namens u de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' bij de Belastingdienst aanvragen. Dat doet uw werkgever digitaal via de website van de Belastingdienst. Na het verzenden maakt uw werkgever een afdruk van de verklaring. Deze laat uw werkgever door u ondertekenen en dient bij de loonadministratie bewaard te worden. De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig. Vanaf de ingangsdatum van de verklaring mag u de bestelauto niet privé gebruiken.

Als de Belastingdienst de bestelauto bij een controle op een ongebruikelijk tijdstip of op een bijzondere locatie aantreffen, kunnen zij u en uw werkgever vragen het zakelijke karakter van de rit aan te tonen. Bewaar bewijsstukken daarom goed.

Vanaf de ingangsdatum van de verklaring:

 • hoeft uw werkgever geen bijtelling privégebruik auto bij uw loon te tellen
 • hoeft u geen rittenregistratie bij te houden

Wanneer is sprake van een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen?

De bijtelling voor privégebruik geldt niet voor bestelauto’s die door aard en inrichting ongeschikt zijn voor privégebruik en dus (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor vervoer van goederen. Deze bestelauto’s hebben bijvoorbeeld slechts één zitplaats.

Is er toch privégebruik, dan moet het werkelijke privévoordeel worden belast. Het privévoordeel is gelijk aan het aantal gereden privékilometers welke wordt vermenigvuldigd met de prijs per kilometer van de betreffende bestelauto.

Wanneer is sprake van een bestelauto waarvan gebruik buiten werktijd niet mogelijk is?

De bijtelling privégebruik bestelauto geldt niet als u de bestelauto niet buiten werktijd kan gebruiken. Dat is bijvoorbeeld zo bij een bestelauto die u buiten werktijd op het bedrijfsterrein moet zetten, waarbij controleerbaar is dat privégebruik niet mogelijk is.

Wanneer is sprake van een verbod op privégebruik bestelauto?

Als uw werkgever een bestelauto aan u ter beschikking stelt waarvoor privégebruik is verboden, geldt de bijtelling privégebruik bestelauto niet. Uw werkgever moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw werkgever legt het verbod vast in een schriftelijke afspraak en bewaart deze bij de loonadministratie
 • Uw werkgever ziet toe op de naleving van het verbod. Bij controle door de Belastingdienst moet de werkgever het toezicht aannemelijk kunnen maken. Daarom moet de werkgever de waarnemingen vastleggen en bewaren bij de loonadministratie. De werkgever kan met Belastingdienst/kantoor Doetinchem/Landelijk Coördinatiecentrum Auto (Postbus 843, 7600 AV Almelo) afspraken maken over de mate van toezicht en de bewaartermijn(en) van de waarnemingen. De werkgever kan het toezicht op de naleving van het verbod houden door bijvoorbeeld:
  • de kilometerstanden te vergelijken met de meldingen van het aantal gereden kilometers die de werkgever met de leasemaatschappij(en) is overeengekomen
  • de kilometerstanden te vergelijken met de hoeveelheid gebruikte brandstof
  • gegevens te controleren over verkeersboetes, schademeldingen of tanken buiten werktijd
 • Bij overtreding van het verbod legt uw werkgever een sanctie op, bijvoorbeeld:
  • een geldboete die in verhouding is met de loonheffingen over het privégebruik
  • verhaal op de werknemer van de nageheven loonheffingen
  • ontslag

Een voorbeeldafspraak kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst.

Hoe kan een collectieve afspraak gemaakt worden over privégebruik van een bestelauto met de Belastingdienst?

Uw werkgever kan met de Belastingdienst/kantoor Doetinchem/Landelijk Coördinatiecentrum Auto (Postbus 843, 7600 AV Almelo) een collectieve afspraak maken voor (een groep van) de werknemers over het privégebruik van een bestelauto. De werkgever kan bijvoorbeeld afspreken dat privégebruik van een auto niet is toegestaan en dat daarop

toezicht wordt gehouden. De werkgever legt de afspraak schriftelijk vast. De werknemer kan deze afspraak als bewijsmiddel gebruiken om bijtelling privégebruik auto te voorkomen. De werknemer hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden.

Hoe kan de bijtelling beperkt worden indien sprake is van doorlopend afwisselend gebruik van bestelauto’s?

Voor bestelauto’s die door verschillende werknemers worden gebruikt, geldt het volgende: volgt uit de aard van het werk dat een bestelauto doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer werknemers? En is het daardoor nauwelijks vast te stellen of en door wie de bestelauto voor privédoeleinden wordt gebruikt? Dan kan de werkgever het privégebruik afkopen via de eindheffing. De werknemer hoeft dan geen rittenadministratie bij te houden. De door de werkgever te betalen eindheffing bedraagt € 300 per bestelauto per kalenderjaar.

Is de bestelauto gedurende het jaar gekocht, dan wordt de eindheffing naar rato berekend. De bestelauto moet ‘doorlopend afwisselend’ worden gebruikt. De auto die in kwartaal één door werknemer A en kwartaal twee door werknemer B wordt gebruikt, valt niet onder deze uitzondering.

Advies over het leasen of een offerte van een bestelwagen?

Weet u nog niet welke bus u wilt leasen? Wilt u advies?
Of weet u al wel welke bus u wilt leasen en wilt u een offerte?
Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Verstuur