Wat u moet weten over bijtelling

Als u in een leaseauto gaat rijden, krijgt u te maken met een aantal belastingregelingen zoals de fiscale bijtelling. Hier leest u alles wat u moet weten over bijtelling.

Bijtelling is het bedrag dat u betaalt voor het gebruik van de auto van de zaak voor privéritten. De Belastingdienst beschouwt dit privégebruik als loon in natura. Hierover moet u belasting betalen. Als leaserijder betaalt u bijtelling als u jaarlijks 500 kilometer of meer privé rijdt met uw auto.

Bereken hier de bijtelling van uw leaseauto.

 

Zo werkt bijtelling

Het percentage dat bij uw brutoloon wordt opgeteld heet bijtelling privé gebruik. Als u in 2018 een personen- of bestelauto van de zaak gaat rijden die u ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan moet in principe 22% van de waarde van de auto bij uw bruto loon worden opgeteld. Alleen voor volledig elektrische auto's (incl. waterstofauto's) geldt 4% bijtelling.

  CO2-uitstoot in gr/km      2018  
  0     4%  
  1 of meer     22% 

 

Voor auto’s die voor 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, gelden de bijtellingspercentages van dat jaar. Het bijtellingspercentage op het moment van eerste inzet van de auto is 60 maanden geldig. Het maakt overigens niet uit op wat voor brandstof de auto rijdt: de uitstootgrenzen en bijbehorende bijtellingspercentages zijn in alle gevallen hetzelfde.

  CO2-uitstoot in gr/km     2016  
  0     4%  
  1 tot en met 50     15%  
  51 tot en met 106     21%  
  107 of meer     25%  

 

Voor auto's die voor 2013 tenaam zijn gesteld kunnen afwijkende regels gelden. Bekijk de tabel voor meer informatie.

De hoogte van de bijtelling hangt af van:

 • De fiscale waarde van de auto (netto catalogusprijs berekend door de fabrikant, de fabrieksopties die zijn aangebracht voordat de auto op kenteken is gesteld, inclusief BTW en BPM)
 • Het bijtellingpercentage (wordt bepaald aan de hand van de CO2-uitstoot en datum eerste tenaamstelling van de auto)
 • De belastingschijf waarin u uw inkomstenbelasting betaalt

 

 

Geen bijtelling? Registreer uw kilometers!

Als u geen kilometeradministratie bijhoudt, dan betaalt u bijtelling. Wilt u geen bijtelling? Dan moet u kunnen aantonen dat u per jaar minder dan 500 kilometer privé rijdt. Een nauwkeurige kilometerregistratie is dan vereist. 
Met de rittenstaat van LeasePlan kunt u eenvoudig al uw gereden kilometers bijhouden. 

Als u een administratie van uw privé- en werkkilometers wilt bijhouden, dan moet u de volgende gegevens noteren:

 • merk auto
 • type auto
 • kenteken
 • periode waarin u de leaseauto tot uw beschikking heeft
 • alle ritgegevens

Noteer van elke rit alle ritgegevens

Een rit is de enkele reisafstand van A naar B. Om alle ritgegevens goed op te schrijven moet u voor elke rit die u maakt de volgende zaken vastleggen:

 • datum
 • begin- en eindstand van de kilometerteller
 • vertrekadres en aankomstadres
 • route
 • privé-rit of zakelijke rit
 • privé-omrijkilometers

Met de rittenstaat kunt u eenvoudig alle ritgegevens invullen. Download de rittenstaat.

Voorbeelden bijtelling

Deze voorbeelden laten zien hoe u de ritgegevens opschrijft. Gebruik hiervoor de rittenstaat van LeasePlan voor een nauwkeurige kilometerregistratie.

Voorbeeld 1: woon- werkverkeer

U reist heen en terug van uw woning naar uw werk. U werkt de hele dag op dezelfde plaats. De enkele reisafstand is 40 km.
U registreert voor deze dag 2 ritten: de rit van uw woning naar uw werk (40 km) en de rit van uw werk naar uw woning (40 km).

Voorbeeld 2: u bezoekt meerdere klanten per dag

U reist van uw woning naar uw werk (enkele reisafstand 40 km). Van uw werk reist u naar klant A (30 km), van klant A reist u naar klant B (25 km), van klant B reist u naar klant C (10 km), van klant C reist u weer naar uw werk (15 km) en aan het einde van de werkdag reist u van uw werk naar uw woning (40 km). U registreert voor deze dag alle ritgegevens van 6 ritten:

 • van uw woning naar uw werk (40 km);
 • van uw werk naar klant A (30 km);
 • van klant A naar klant B (25 km);
 • van klant B naar klant C (10 km);
 • van klant C naar uw werk (15 km);
 • van uw werk naar uw woning (40 km).

Voorbeeld 3: u rijdt privé een aantal kilometers

Als u tijdens een zakelijke rit 10 km omrijdt, bijvoorbeeld om uw kind naar school te brengen, dan noteert u deze 10 privé-omrijkilometers in de kilometerregistratie.

Autobelastingen 2018 bent u al op de hoogte?

Autobelasting 2017 tot en met 2020

Per 1 januari 2018 zijn er geen grote wijzigingen in de autobelastingen. In ons advies Autobelastingen 2017 tot 2020 leest u alles wat de huidige regelgeving voor u en uw organisatie betekent. 

 • Alles over de nieuwe bijtellingsregels
 • Hoe zit het met de Motorrijtuigenbelasting?
 • Wat gebeurt er met de BPM?

Download e-paper

Veel gestelde vragen over bijtelling

Wat wordt bedoeld met bijtelling privégebruik auto?

Als uw werkgever een auto aan u ter beschikking stelt (auto van de zaak) en u maakt met de auto van de zaak ook privékilometers voor meer dan 500 kilometer per kalenderjaar, moet uw werkgever (via de salarisadministratie) een bedrag bij uw brutoloon optellen.

De fiscus beschouwt het privégebruik namelijk als een voordeel dat u geniet en ziet dit voordeel als loon dat niet in geld is uitbetaald (loon in natura). Het bedrag dat wordt opgeteld bij uw loon wordt "bijtelling privégebruik auto" genoemd.

Wat wordt als zakelijke kilometers beschouwd voor de bijtelling privégebruik auto?

Kilometers voor woon-werkverkeer worden beschouwd als zakelijke kilometers voor de bijtelling privégebruik auto. Onder woon-werkverkeer vallen ook de kilometers die u maakt in de loop van een werkdag,

bijvoorbeeld als u rijdt tussen de plek van uw werk en uw woning om thuis te lunchen. Kilometers die u uit privéoverwegingen omrijdt naar of van uw werk, zijn niet zakelijk.

Hoe wordt de bijtelling privégebruik auto berekend?

De hoogte van de bijtelling hangt af van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de auto waarin u rijdt. De waarde van het privégebruik wordt op kalenderjaarbasis bepaald op een forfaitair percentage van de catalogusprijs van de auto. De werkgever moet iedere maand een twaalfde deel hiervan bij het loon van de werknemer tellen.

Vervolgens dient de werkgever hierover loonheffingen in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Wat zijn de bijtellingspercentages in 2018 en in de toekomst?

Hieronder ziet u een overzicht van de bijtellingspercentages die nu gelden vanaf 2015 tot en met 2020.

2015 2016 2017-2020*
CO2-uitstoot Bijtelling CO2-uitstoot Bijtelling CO2-uitstoot Bijtelling
0 4% 0 4% 0 4%
1-50 7% 1-50 15% 1-50 17%
51-82 14% 51-106 21% 51 of meer 22%
83-110 20% 107 of meer 25%
111 of meer 25%

Let wel, bij excessief privégebruik kan de Belastingdienst de werkelijke waarde van het privégebruik belasten. Het kan dus ook meer dan 22% bijtelling zijn!

*Vanaf 2019 geldt voor volledig elektrische voertuigen 4% bijtelling voor het deel van de catalogusprijs tot en met €50.000, daarboven geldt het tarief van 22%. Uitzondering hierop zijn voertuigen op waterstof, deze waterstofvoertuigen blijven geheel onder de 4% bijtellingscategorie vallen en daar geldt geen plafond van €50.000.

De CO2-uitstoot van een auto staat (bij personenauto’s van na 19 januari 2001) op het milieulabel vermeld en staat daarnaast vaak in de officiële prijslijst of brochure van de auto. Daarnaast kunt u de CO2-uitstootgegevens uit het brandstofverbruiksboekje, dat de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) elk jaar uitgeeft, raadplegen. Voor auto’s die op of na 1 januari 2010 voor het eerst op naam zijn gesteld, kunt u de catalogusprijs opvragen via de online database van de RDW, zie hiervoor www.rdw.nl.

Wat is de geldigheidsduur van de bijtelling?

Voor het bepalen van de geldigheidsduur van de bijtelling dient u onder andere rekening te houden met de datum 1e tenaamstelling, CO2-uitstoot en of er een wisseling van eigenaar of berijder heeft plaats gevonden. Deze omstandigheden bepalen namelijk:

 • welk bijtellingspercentage gebruikt moet worden;
 • of gebruik gemaakt moet worden van een overgangsregeling;
 • of de zogenoemde 60-maandenregeling toegepast moet worden.

In onderstaand overzicht wordt voor u de geldigheidsduur van de bijtelling samenvattend weergegeven.

Datum tenaamstelling CO2-uitstoot Bijtellingspercentage Wisseling eigenaar/berijder
Vóór 1 januari 2012 0 tot en met 50 gr/km 0% tot 1 januari 2017. Bijtellingspercentage is gekoppeld aan het kentekenbewijs en blijft gelden als de auto van eigenaar wisselt of van berijder wisselt tot 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2017 geldt het dan toepasselijke bijtellingspercentage op basis van de dan geldende CO2-uitstootgrenzen gedurende 60 maanden.
Vóór 1 juli 2012 51 gr/km of meer Bijtelling van 14% of 20%
Looptijd varieert afhankelijk van één van de vier mogelijke situaties
 • Geen wisseling eigenaar en geen wisseling berijder: er verandert niets in het bijtellingspercentage. Bijtellingspercentage zoals dat op 30-6-2012 gold, blijft voor onbepaalde tijd gelden.
 • Geen wisseling eigenaar maar wel wisseling berijder op of na 1-7-2012: Er verandert niets in het bijtellingspercentage. Bijtellingspercentage zoals dat op 30-6-2012 gold, blijft voor onbepaalde tijd gelden.
 • De auto wisselt op of na 1 juli 2012 van eigenaar maar er is geen wisseling van berijder: verlaagde bijtellingspercentage zoals dat op 30 juni 2012 gold, blijft gelden voor deze berijder zolang deze berijder in deze auto blijft rijden.
 • De auto wisselt op of na 1 juli 2012 van eigenaar en wisselt van berijder na eigendomsoverdracht: het verlaagde bijtellingpercentage dat op 30 juni 2012 gold, geldt tot 1 juli 2017. Vanaf 1 juli 2017 geldt het dan toepasselijke bijtellingspercentage op basis van de dan geldende CO2-uitstootgrenzen gedurende 60 maanden.
Vanaf 1 januari 2012 Vanaf 0 gr/km Het toepasselijke bijtellingspercentage in het jaar van datum eerste tenaamstelling geldt gedurende 60 maanden* Bijtellingspercentage is gekoppeld aan het kentekenbewijs, blijft gelden als de auto van eigenaar en/of berijder wisselt

Waar bestaat de catalogusprijs van een auto uit?

De catalogusprijs vormt de grondslag voor het berekenen van de bijtelling en bestaat uit de volgende componenten:

Netto catalogusprijs berekend door de fabrikant of importeur
+ Fabrieksopties (dit zijn opties/accessoires aangebracht door de dealer vóór datum kenteken)
+ btw
+ bpm bedrag vermeld op het kenteken
= de catalogusprijs

Waar bestaan loonheffingen uit?

Loonheffingen bestaan uit:
loonbelasting/premie volksverzekeringen;
de premies werknemersverzekeringen;
de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw)

Hoe kan de fiscale bijtelling beperkt worden?

Er zijn vier manieren om de fiscale bijtelling te beperken. Dit kan door:

 • aantoonbaar de privékilometers tot 500 kilometer te beperken;
 • een auto te kiezen waarvoor een lager bijtellingstarief geldt;
 • een eigen bijdrage voor privégebruik;
 • beperkte beschikbaarheid van de leaseauto.

Hoe kan ik aantoonbaar de privékilometers tot 500 kilometer beperken zodat er geen fiscale bijtelling toegepast wordt?

Als u geen bijtelling wil, omdat u maximaal 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt, kunt u aan uw werkgever een verklaring van geen privégebruik dat door de Belastingdienst wordt afgegeven overleggen aan uw werkgever. De verklaring werkt als een vrijwaring voor uw werkgever. De Belastingdienst geeft de verklaring kort na de aanvraag aan u af en neemt daarom geen genoegen met een kopie van de aanvraag. De werkgever dient dus te beschikken over een kopie van de door de Belastingdienst afgegeven verklaring. Indien uw omstandigheden wijzigen waardoor de verklaring niet meer geldig is, dan moet u dat aan de Belastingdienst melden.

Blijkt na controle dat de verklaring ten onrechte aan u is afgegeven, dan trekt de Belastingdienst deze in. In beide gevallen krijgt u vervolgens een naheffing van de Belastingdienst over de verstreken periode. De Belastingdienst informeert de werkgever over de intrekking. De werkgever moet dan vanaf dát moment de privébijtelling toepassen (dus niet met terugwerkende kracht, dat loopt via u). Bij een naheffing aan u neemt de Belastingdienst de loonheffingen mee. De werkgever is niet verplicht om deze achteraf alsnog te vergoeden.

Hoe kan ik de bijtelling voor privégebruik beperken door een eigen bijdrage voor privégebruik?

Wanneer u aan uw werkgever een bijdrage voor uw leaseauto betaalt, dan kan deze bijdrage onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op de bijtelling privégebruik. De werkgever moet dan wel met u hebben afgesproken dat u deze betaald voor het privégebruik van de leaseauto. De eigen bijdrage moet worden ingehouden op het nettoloon. De werkgever mag de eigen bijdrage in mindering brengen op de maandelijkse bijtelling, maximaal tot nihil. Het in mindering brengen van de eigen bijdrage kan dus niet leiden tot een fiscale aftrekpost. De eigen bijdrage kan in één maand hoger worden dan de bijtelling in die maand, bijvoorbeeld door een nacalculatie van extra privékilometers aan het eind van het jaar.

Daarom heeft de Belastingdienst goedgekeurd dat een ‘negatieve’ bijtelling in die maand kan voorkomen. Op jaarbasis mag de bijtelling echter niet negatief worden. Is dit toch het geval, dan moet de werkgever dit aan het einde van het jaar corrigeren. Als u een bijdrage betaalt voor woon-werkverkeer, dan mag de werkgever deze niet in mindering brengen op de bijtelling. Immers, dit is geen eigen bijdrage voor privégebruik omdat woon-werkverkeer zakelijke kilometers zijn voor de bijtelling voor privégebruik. Wanneer u een bijdrage betaalt voor een duurdere auto, hangt het van de omschrijving in de leaseregeling af of de bijdrage in mindering kan worden gebracht op de bijtelling.

Kan ik de afkoopsom van een leasecontract bij beëindiging van mijn dienstverband in mindering laten brengen op de bijtelling privégebruik?

Als u en uw werkgever zijn overeengekomen dat de afkoopsom van een leasecontract bij beëindiging van het dienstverband voor rekening is van de werknemer en wordt aangemerkt als een eigen bijdrage voor privégebruik auto,

dan kan deze betaling als eigen bijdrage voor privégebruik in mindering worden gebracht op de bijtelling privégebruik auto tot maximaal een fiscale bijtelling van nihil ontstaat. De fiscale bijtelling kan in beginsel niet negatief worden.

Hoe toon ik beperkte beschikbaarheid van de leaseauto aan om de fiscale bijtelling te beperken?

U kunt de fiscale bijtelling ook beperken, als u of uw werkgever kan aantonen dat de leaseauto slechts een deel van het jaar voor privégebruik ter beschikking heeft gestaan. U komt alleen voor deze vorm van beperking van de bijtelling in aanmerking, als de leaseauto daadwerkelijk en aantoonbaar niet privé ter beschikking stond. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u de leaseauto, compleet met sleutels en papieren, bij uw werkgever inlevert na deze onder werktijd ten behoeve van het bedrijf te hebben gebruikt.

Het kan raadzaam zijn om contact op te nemen met de Belastingdienst zodat in overleg kan worden besloten aan welke administratieve en/of vereisten moet worden voldaan. Dit kan onnodige controles en discussies achteraf voorkomen.

Van welk bijtellingspercentage kan ik uitgaan als een auto in het buitenland voor het eerst geregistreerd is?

De datum waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld, is bepalend voor de hoogte van de bijtelling privégebruik auto. Dit is de datum waarop het voertuig (waar ook ter wereld) voor het eerst is geregistreerd. Dit betekent dan ook dat het voertuig dat voor het eerst op naam is gesteld in 2015 in het buitenland, onder het bijtellingsregime van 2015 in Nederland valt, ongeacht datum van levering en ongeacht dat het voertuig wederom op naam wordt gesteld in bijvoorbeeld 2016 in Nederland.

Let op: De catalogusprijs van een geïmporteerde auto blijft gelijk aan die van een auto die in Nederland als nieuwe auto voor het eerst in gebruik is genomen. De catalogusprijs vormt de grondslag waarover de bijtelling wordt berekend. Er kan dus geen voordeel behaald worden in de grondslag van de bijtelling met importauto's maar zal altijd gelijk zijn aan de Nederlandse voertuigen.