LeasePlan logo

Persbericht

13 oktober 2011

LeasePlan introduceert baanbrekende leaseoplossing

Eerste Nissans LEAF via LeasePlan de weg op

Onder de naam FleetPlan introduceert LeasePlan Nederland een voor de internationale leasemarkt baanbrekende nieuwe leaseoplossing. In nauwe samenwerking met enkele Nederlandse bedrijven ontwikkelde de leasemaatschappij voor organisaties met meer dan 50 auto’s een geheel nieuw product. Totale uitbesteding van het gehele wagenpark, tegen een vast tarief, zonder verrekeningen aan het einde van het contract. De marktleider verwacht met dit vernieuwende product de komende jaren een significante vergroting van haar marktaandeel te realiseren.

Het is wereldwijd voor het eerst dat een leasemaatschappij een dergelijk vereenvoudigde leaseoplossing biedt. Het idee voor FleetPlan komt voort uit de groeiende behoefte vanuit het bedrijfsleven om werkzaamheden die niet primair bij hun kernactiviteiten horen nog verder af te stoten. Een ontwikkeling die mede gestuurd wordt door het huidige economische klimaat. LeasePlan signaleerde parallel aan deze algemene trend de behoefte om wagenparkbeheer goedkoper, eenvoudiger en financieel voorspelbaar te maken.

Voorspelbare kosten door vaste all in prijs

Bedrijven kunnen voortaan dankzij FleetPlan het beheer van het wagenpark in zijn geheel neerleggen bij LeasePlan. Dit in tegenstelling tot bestaande leaseoplossingen, waarbij deze werkzaamheden slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd door de leasemaatschappij. Bij FleetPlan wordt er een vaste all in prijs bepaald die geldt voor het gehele wagenpark. De totale kosten worden maandelijks doorberekend via één factuur. Dus niet meer een leasetarief per auto, maar voor het beheer van de volledige vloot. Bedrijven worden op die manier niet meer achteraf verrast door contractaanpassingen, kilometerafrekeningen en andere incidentele kosten die onder huidige leaseafspraken per leaseauto worden doorberekend.

Bij de start van de samenwerking worden de totale wagenparkkosten inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden ook de interne kosten meegenomen die een bedrijf zelf maakt bij het beheer van de leaseauto’s. Op basis van deze gegevens stelt LeasePlan een tarief vast, waarvoor zij alle werkzaamheden overneemt. Van het bestellen van de auto tot aan de onderhandeling met leveranciers, maar ook alle contacten met de leaserijders en desgewenst volledige pay roll support.

Risicobeheer

Een belangrijk voordeel voor bedrijven is dat deze vorm van leasen beduidend minder papierwerk en een effectievere tijdsbesteding van medewerkers met zich meebrengt. Berno Kleinherenbrink, directievoorzitter van LeasePlan Nederland, licht toe: "Bedrijven profiteren zo maximaal van onze inkoopkracht en op deze manier kunnen we processen zowel bij de klant als bij ons efficiënter inrichten. Dat betaalt zich terug in lagere kosten." Kleinherenbrink vervolgt: "Diverse klanten gaven het signaal af dat zij aan het eind van het jaar tegen additionele en niet gealloceerde kosten rondom het wagenpark aanliepen. Dankzij FleetPlan is dat voortaan verleden tijd. Vanwege de vaste tariefstelling ligt het risico geheel bij LeasePlan. En dat is in het huidige economische klimaat een belangrijke, zo niet essentiële zekerheid."

LeasePlan Nederland verwacht dat op termijn minimaal de helft van haar totale wagenpark op FleetPlan zal rijden en dat zij zo de huidige leasemarkt flink open zal breken. Nederland is het eerste land waar dit product wordt uitgerold. De leasemaatschappij introduceerde in 1963 als eerste leasing in Nederland. De organisatie heeft wereldwijd inmiddels 1,3 miljoen leaseauto's rondrijden, waarvan 120.000 auto's in ons land.

Overzicht nieuws- en persberichten

Bent u op zoek n