De meest gestelde vragen over Private Lease

Terug naar Private Lease

1.Wanneer weet ik of mijn aanvraag wordt behandeld?

Je ontvangt na de bestelling direct een bevestiging via de e-mail. Binnen 48 uur ontvang je een e-mailbericht van het EDR over de krediettoetsing.

2. Wanneer wordt de auto afgeleverd?

Na het tekenen van de overeenkomst en het verstrijken van de wettelijke bedenktermijn (14 dagen) verwachten wij de auto binnen 8 tot 12 weken af te leveren. Dit is per auto verschillend en afhankelijk van de leverancier.

3. Krijg ik de waarde van mijn inruilauto uitgekeerd of wordt het in mindering gebracht op het leasetarief?

Je ontvangt het bedrag voor de huidige auto van de dealer waar de auto ook wordt geleverd. In overleg met jou wordt dit bedrag overgemaakt. De waarde van je inruilauto wordt niet in mindering gebracht op het leasetarief. Het leasebedrag blijft gelijk.

4. Wordt mijn Private Lease contract geregistreerd bij het BKR?

Als je een Private Lease overeenkomst afsluit, wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel (BKR). Ook geven wij een betalingsachterstand van 60 dagen door aan BKR. Hiermee willen wij en het BKR voorkomen dat je problemen krijgt door te veel schulden. In de leaseovereenkomst staat de informatie hierover. Het bedrag dat wordt doorgegeven is op basis van looptijd x leasetarief x 65%.

Rekenvoorbeeld:
Stel je least via Private Lease een auto voor €179,- per maand , op basis van 48 maanden / 10.000 kilometer per jaar. Dan wordt het bedrag als volgt berekend: 48 maanden x €179,- x 65% = €5.584,80. Dit bedrag wordt doorgegeven aan het BKR. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl.

5. Waar kan ik meer informatie vinden over de acceptatieprocedure via EDR?

Kijk op de EDR Leaseportal voor meer informatie.

6. Heeft private lease invloed op een nieuwe hypotheek?

Als je geld leent voor de aanschaf van een auto, kun je minder lenen bij de bank voor bijvoorbeeld een nieuw huis. Dat geldt ook als je een private leasecontract afsluit. Die maandelijkse verplichting wordt bij het BKR geregistreerd. Aangezien een private leasecontract een minder zware financiële verplichting is dan een lening, is vastgesteld dat slechts 65% van de maandelijkse verplichtingen bij Bureau Krediet Registratie (BKR) hoeft te worden geregistreerd (rente en afschrijving). Kosten voor onderhoud, verzekering en belasting vallen daarbuiten.

7. Wie mogen er in de auto rijden?

Iedereen met toestemming van de hoofdbestuurder (degene die de overeenkomst afsluit) en met een (voor in Nederland) geldig rijbewijs mag de auto besturen. De hoofdbestuurder blijft altijd verantwoordelijk voor de auto.

8. Is er een leeftijdsgrens voor het aangaan van een overeenkomst?

Nee, er is geen leeftijdsgrens.

9. Wat gebeurt er als ik als de hoofdbestuurder mijn baan verlies?

Als je door het verliezen van uw baan de maandelijkse termijnen niet meer denkt te kunnen betalen, neem dan contact met ons op. Wij zullen met jou bespreken wat de mogelijkheden zijn om de looptijd van de overeenkomst aan te passen en/of te beëindigen.

10. Waarom is het bedrag op mijn eerste factuur niet hetzelfde als het afgesproken maandtarief?

Als de leaseauto niet vanaf de eerste dag van de maand is ingezet, maar bijvoorbeeld vanaf de 15e dag van de maand, dan is er sprake van een 'gebroken' periode. Je ontvangt dan een factuur waarop de resterende dagen van de eerste maand plus de hele daarop opvolgende maand in rekening worden gebracht. Je betaalt in dit voorbeeld voor twee weken plus één maand leasetarief. Op de factuur kun je de berekening terugvinden. Vervolgens betaal je maandelijks het afgesproken leasetarief.

11. Wanneer wordt de eerste factuur afgeschreven en de volgende factuur?

De eerste factuur wordt ongeveer 14 dagen na factuurdatum automatisch bij jou afgeschreven. De factuurdatum vindt je terug op de factuur. Alle volgende leasetermijnen worden op de eerste dag van de maand afgeschreven. Valt de eerste dag van de maand op een zaterdag, dan wordt het bedrag één werkdag eerder afgeschreven. Valt de eerste dag van de maand op een zondag, dan wordt het bedrag op de eerstvolgende werkdag afgeschreven.

12. Wat gebeurt er bij overlijden van degene die het contract heeft getekend?

Bij overlijden eindigt in de meeste gevallen de overeenkomst. Het is belangrijk dat nabestaanden dit melden bij LeasePlan. Vanwege de reden van beëindigen nemen wij op een gepast moment contact op met de nabestaanden om te bespreken wat de wensen en verwachtingen zijn. Is de auto niet meer nodig, dan beëindigen wij de overeenkomst. Als alle verstreken maandtermijnen zijn voldaan, is er geen verrekening van de resterende maanden.

13. Kan ik tussentijds de looptijd van mijn leasecontract en/of het aantal kilometers per jaar aanpassen?

Ja, dit is mogelijk. Neem dan contact op met LeasePlan.

14. Wat is de maximale prijs bij méér kilometers?

LeasePlan werkt met vaste kilometerbundels. Bij elke bundel hoort een vast leasetarief. Rijd je meer of minder kilometers dan het aantal overeengekomen kilometers per jaar, dan kom je in een andere bundel terecht.

Rekenvoorbeeld (op basis van een ANWB Private Lease auto)
Stel je least een Toyota Aygo op basis van 48 maanden. Je kiest voor de kilometerbundel 10.000-15.000 km per jaar. En bij deze bundel hoort een leasetarief van € 224,- per maand.

Berekening maximale meerprijs?
Wanneer je aan het einde van je leaseovereenkomst de auto inlevert met een kilometerstand van 60.000 km (of inclusief de coulance van 500 km, dus 60.500), dan betaal je geen meerprijs. Lever je de auto in met op de teller 60.501 km, dan val je automatisch in de volgende bundel met een leasetarief van € 239,- (dit was € 224,-). Dit betekent dus een meerprijs van € 15,- per maand.

In dit voorbeeld word je maximale meerprijs dus:
€ 15 x 48 maanden = € 720,-

Deze kosten worden aan het einde van je leaseovereenkomst met terugwerkende kracht verrekend. Rijd je minder kilometers dan je bundel, dan ontvang je geld terug.

Let op! De maximale meerprijs kan per auto verschillen.

15. Op welke wijze kan ik de leaseovereenkomst ondertekenen?

De leaseovereenkomst kan digitaal worden ondertekend. Je ontvangt van ons een e-mail bericht met daarin de leaseovereenkomst en de mogelijkheid om digitaal uw handtekening te plaatsen. Na ondertekening ontvang jij en LeasePlan de ondertekende overeenkomst. Deze methode is veilig en snel. Wil je de leaseovereenkomst per post ontvangen, stuur dan een e-mail naar privatelease@leaseplan.nl. Je dient dan alleen zelf de getekende overeenkomst per post terug te sturen naar LeasePlan. Houd er alleen rekening mee dat het langer kan duren, voordat wij jouw Private Lease auto kunnen bestellen.

16. Op welke wijze kan ik een digitale betalingsmachtiging afgeven?

LeasePlan biedt jou de mogelijkheid om digitaal toestemming te geven voor een automatische incasso van je leasekosten. Je ontvangt via AcceptEmail een e-mail, waarin jij aangeeft dat je akkoord gaat met een automatische incasso van de leasekosten. Hiervoor is een transactie nodig van € 0,01 via iDEAL.

17. Ik beschik niet over iDEAL. Wat moet ik doen?

Heb je nog geen toegang tot internetbankieren (geen iDEAL) dan kunnen wij jou een papieren formulier sturen, waarmee je een machtiging tot automatisch incasso kunt afgeven. Een verzoek hiervoor kun je per e-mail sturen naar privatelease@leaseplan.nl. Houd er alleen rekening mee dat het langer kan duren, voordat wij de Private Lease auto kunnen bestellen.

18. In drie stappen een Private Lease auto. Hoe werkt dat?

Nadat je aanvraag door ons is ontvangen, zijn dit de drie stappen:

  1. Er vindt een acceptatietoetsing plaats door EDR
  2. Je ontvangt de overeenkomst. Deze onderteken je eenvoudig en snel digitaal
  3. Je ontvangt een machtiging voor een automatische incasso. Deze verwerk je eenvoudig via een iDEAL-transactie

19. Waar kan ik een klacht melden?

Een klacht over private lease kun je doorgeven via Mijn LeasePlan of via onze website. Kom je er niet uit samen met LeasePlan? Dan is het mogelijk om de Geschillencommissie Private Lease te benaderen. Zie ook de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease.Staat je vraag en/of antwoord er niet tussen? Neem dan op werkdagen tussen 08.00 - 19.00 uur contact op met ons Team Private Lease.

telefoonnummer (036) 5270377
e-mail